مالی

تاریخ آپدیت: 1401/10/05

شیوه‌های پرداخت در ایران سرور به دو صورت انجام می‌شود:

پیش پرداخت: در این نوع، قبل از اینکه سرویس را تحویل بگیرید باید هزینه آن را برای مدت حداقل یک ماه پرداخت کنید.

پس پرداخت: سرویس‌های پس پرداخت به صورت ساعتی ارائه می‌شوند و کاربر با اعتباری که در حساب خود به ازای میزان مصرفی که دارد، هزینه را پرداخت می‌کند.

توجه: با ورود به هر ساعت جدید، هزینه ساعت جاری از حساب شما کسر خواهد شد.

توجه: در حالت پس پرداخت حساب کاربری شما باید حداقل 72 ساعت اعتبار داشته باشد.