تغییر اطلاعات کاربری

تاریخ آپدیت: 1401/10/05

1- وارد حساب کاربری خود شوید. تنظیمات حساب کاربری
2- از قسمت تنظیمات حساب کاربری روی مشاهده پروفایل کلیک کنید.
3- از طریق تب‌های زیر می‌توانید اطلاعات مختلف را تغییر دهید:

مشخصات تماس

تغییر اطلاعات شخصی، آدرس‌های پستی و شماره تلفن‌های شما از این بخش امکان‌پذیر است.

مشخصات تماس

مشخصات و زیر حساب‌ها

تب مشخصات و زیرحساب‌ها یک تب مهم به شمار می‌رود که می‌توانید از این طریق در حساب کاربری خود یک زیرحساب ایجاد کنید. برای هرکدام از زیرحساب‌ها می‌توان مشخص کرد کدام دسته از ایمیل‌ها (ایمیل‌های عمومی، سرویس، دامنه، صورتحساب و پشتیبانی) برای چه کسی ارسال شود.

در واقع شما با ایجاد زیرحساب‌های مختلف می‌توانید چند نفر از یک حساب کاربری استفاده کرده و امور مربوط به هر بخش را جدا کنید. به طور مثال با تعیین سطح دسترسی مشخص می‌کنید که ایمیل‌های مربوط به صورتحساب برای حسابدار و ایمیل‌های فنی برای برنامه‌نویس شما ارسال شود. به این صورت هر فرد تنها مجاز به دیدن بخشی است که به آن دسترسی دارد و نیازی به دیدن سایر اتفاقات نخواهد داشت.

تغییر رمز ورود

امکان تغییر رمز عبور را فراهم می‌کند.

4- در نهایت بعد از تغییرات در هرکدام از تب‌ها نهایتا روی ذخیره‌سازی و اعمال کلیک کنید.