مستندات ابر ایران سرور

ما در مستندات، هر آنچه نیاز است در مورد محصولات ابر ایران سرور بدانید را به شما خواهیم گفت. بخش‌های مختلف گام به گام شما را همراهی می‌کند.

مدیریت DNS

شنبه 1400/01/21

وارد پنل مدیریت دامنه خودتان شده و مطابق تصویر زیر NS های فعلی خود را به NS های جدید تغییر دهید.

توجه: در این قسمت حتما تمام NS های دامنه خود را پاک کرده و NS های جدید را جایگزین کنید. در صورتی که NS در این قسمت باقی بماند، در دسترسی به سایت اختلال ایجاد می‌شود.

دقت کنید که تغییر NS  ها ممکن است تا چند ساعت زمان ببرد.لطفا تا تغییر NS ها کمی صبر کنید.

برای چک کردن اینکه آیا ns های شما تغییر کرده اند و یا خیر می توانید در سایت intodns.com کمک بگیرید.

اگر ns های شما مانند تصویر زیر شد، با موفقیت CDN  شما فعال شده است.

 

 پس از تغییر NSهای دامنه، CDN  شما فعال می شود.