سفارش محصول پردازش گرافیکی

تاریخ آپدیت: 1401/10/28

برای خرید محصول پردازش گرافیکی ابر ایران سرور می‌توانید مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید:

 • وارد حساب کاربری خود شوید.
 • از قسمت سفارش محصول در ساید بار روی پردازش گرافیکی کلیک کنید.
 • نوبت انتخاب کتابخانه است. آن را از بین حالت‌های موجود انتخاب کنید.

انتخاب کتابخانه

 • یک پلن قیمتی را انتخاب کنید.

 • از لیست سرویس‌های موجود، سرویس مورد نظر خود را انتخاب کنید.
 • با انتخاب پلن، دوره پرداخت فعال می‌شود که دو حالت پرداخت ماهانه و پرداخت ساعتی دارد.
  حالت اول، پرداخت ماهانه: پرداخت در این حالت به صورت ماهانه است و هزینه آن را باید هنگام خرید سرویس بپردازید.
  حالت دوم، پرداخت ساعتی: در این حالت هزینه سرویس به صورت ساعتی محاسبه می‌شود.
  توجه: در این حالت، حساب کاربری شما اگر به میزان یک ساعت هم اعتبار داشته باشد، می‌توانید از سرویس به اندازه یک ساعت استفاده کنید.
  توجه: این نکته را به یاد داشته باشید، تا زمانی که سرویس خود را لغو نکرده باشید، هزینه آن از اعتبار حساب شما کسر خواهد شد.

دوره پرداخت

 • در قسمت فیلدهای تکمیلی، یک نام سرویس انتخاب کنید.

فیلدهای تکمیلی

 • در حالت ماهانه روی پرداخت مبلغ کلیک کنید و مراحل پرداخت را انجام دهید تا سرویس برای شما فعال شود. در حالت ساعتی هم کافیست بعد از اطمینان از میزان اعتبار حساب، روی راه اندازی سرور کلیک کنید.