مستندات ابر ایران سرور

ما در مستندات، هر آنچه نیاز است در مورد محصولات ابر ایران سرور بدانید را به شما خواهیم گفت. بخش‌های مختلف گام به گام شما را همراهی می‌کند.

فاکتورها

پنج‌شنبه 1399/11/30

بعد از خرید یا تمدید سرویس یک فاکتور صادر می‌شود که می‌توانید آن را مشاهده و نسبت به پرداخت آن اقدام کنید.

مشاهده

بررسی نحوه مشاهده فاکتورها و دیدن جزئیات هر فاکتور

پرداخت

بررسی انواع شیوه‌های پرداخت فاکتور

چه زمانی فاکتور صادر می‌شود؟

فاکتور ممکن است در دو صورت برای شما صادر شود:

خرید سرویس

زمانی که یکی از سرویس‌های حالت پیش پرداخت را می‌خرید، یک فاکتور برای شما صادر می‌شود و شما را از کلیه اطلاعات روی پلن آگاه می‌کند. برای اینکه سرویس خود را تحویل بگیرید، باید فاکتور را پرداخت کنید.

تمدید سرویس

در حالت تمدید سرویس، اوضاع کمی فرق می کند. در سرویس‌های پس پرداخت زمانی که کاربر سرویس را لغو می‌کند، فاکتور صادر می‌شود. همچنین اگر از زمان استفاده شما 30 روز گذشته باشد، باز هم فاکتور صادر خواهد شد.

اگر سرویس شما نیاز به تمدید داشته باشد، فاکتور آن صادر می‌شود و در صورتی که کاربر بخواهد سرویس خود را همچنان داشته باشد باید اقدام به پرداخت فاکتور صادر شده کند.