مستندات ابر ایران سرور

ما در مستندات، هر آنچه نیاز است در مورد محصولات ابر ایران سرور بدانید را به شما خواهیم گفت. بخش‌های مختلف گام به گام شما را همراهی می‌کند.

پردازش گرافیکی

شنبه 1400/01/14

نحوه محاسبه سرویس پردازش گرافیکی

برای خرید سرویس پردازش گرافیکی می‌توانید به صورت ساعتی یا ماهانه آن را خریداری کنید.

سرویس پیش پرداخت

در حالت پیش پرداخت هنگام خرید سرویس هزینه یک ماه آن را باید پرداخت کنید.

عنوان Max CUDA Version Supported Ram per GPU Instance Disc Storage Effective out of total number of CPU virtual cores Total GPU TeraFLOPS Reliability
GeForce RTX 2080 Ti 11 11GB 200GB 12/48Cores 13.45TFLOPS 99%

سرویس پس پرداخت

 

عنوان Max CUDA Version Supported Ram per GPU Instance Disc Storage Effective out of total number of CPU virtual cores Total GPU TeraFLOPS Reliability
GeForce RTX 2080 Ti 11 11GB 200GB 12/48Cores 13.45TFLOPS 99%

در این نوع از سرویس‌ها، حتی اگر یک ساعت به محصول نیاز داشته باشید، در اختیار شما قرار می‌گیرد.

توجه: در سرویس‌های پس پرداخت، اگر سرویس مشتری به دلیل عدم اعتبار کافی مسدود شود، همچنان هزینه سرویس برای وی محاسبه خواهد شد. چون منابع در اختیار مشتری قرار گرفته است. در صورتی که مشتری اعتبار حساب خود را افزایش دهد، سرویس از حالت مسدود خارج شده و در اختیار او قرار می‌گیرد و هزینه تمام مدتی که سرویس مسدود بوده از اعتبار حساب مشتری کسر خواهد شد.