رکورد AAAA

تاریخ آپدیت: 1401/10/29

 

نوع : AAAA

رکوردهای A تنها حاوی آدرس‌های IPv4 هستند. در مقابل رکوردهای AAAA یکی از انواع رکورد در dns است که برای آدرس‌های IPv6 هستند. به عبارتی دیگر، رکورد AAAA از نظر مفهومی مشابه رکورد A است؛ اما به شما امکان می‌دهد آدرس IPv6 سرور را به جای IPv4 مشخص کنید.

عنوان:

این فیلد نام دامنه و یا ساب دامنه می باشد.

    • کمتر از 63 کاراکتر می باشد.
    • فقط شامل حروف، اعداد یا خط فاصله باشد
    • با یک حرف شروع می شود و با یک حرف یا رقم تمام می شود.

این فیلد همان عنوانی است که در کنترل پنل میزبانی وب در بخش رکورد ها با عنوان NAME  مشخص شده و نام رکورد شما می باشد.

 IPV6:

این IP، آدرس سروری است که میزبان دامنه یا زیردامنه شما است(origin web server address) . پس در نتیجه A Record عملیاتی ضروری محسوب می‌شود که بدون به‌کارگیری آن، دامنه فعال نخواهد شد.

  • رکوردهای AAAA ، تنها حاوی آدرس‌های IPv6 هستند.

مدت اعتبار: TTL)(Time to live))

TTL (مخفف عبارت Time-to-Live) مدت زمانی است که تعیین می‌کند داده‌های یک بسته (Packet – پکت) در شبکه چه مدت فعال بماند. پس از پایان این مدت زمان مشخص، بسته مورد نظر از داخل شبکه توسط روتر (Router) حذف می‌شود.

وضعیت ابر:

برای استفاده از شبکه توزیع محتوا، وضعیت ابر را برای تمام رکورد ها از نوع AAAA  روشن کنید.